Sztab 25. Finału WOŚP w Praszce

Danuta Czemielewska-Cholak – szef sztabu

Kontakt z mediami:
Bartek Stańczyk – 781 078 626 – czessowsky@gmail.com

Kontakt ze sponsorami:
Rafał Pilak

Oprawa artystyczna:
Grażyna Walków

Kontakt dla wolontariuszy:
Anna Orzechowska

Sekretariat, sprawy różne:
Marcin Rak
Olga Grajek

Dział techniczny:
Jan Lebioda
Marek Kuliberda
Bartosz Kałwak
Wojciech Grzebiela
Leszek Cholak
Paweł Marciniak
Rafał Żywioł
Tomasz Olszowy
Wiesław Pilak
Krzysztof Szczepański
Radosław Pilak
Grzegorz Goclik
Konrad Goclik
Marcel Bor
Kamil Jama

Prowadzący:
Rafał Wyrębak